บทความวิชาการ
view 150 facebook twitter mail

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นรูปแบบการค้าที่มีผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งข้อมูลจาก UBS Report ระบุว่าอาเซียนมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 199 ล้านคน และมีมูลค่าทางการค้าของตลาดอีคอมเมิร์ซประมาณ 500 – 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโอกาสขยายตัว…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 150 facebook twitter mail
Top