บทความวิชาการ
view 241 facebook twitter mail

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อสำรวจกฎหมายภายในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอีคอมเมิร์ซของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างมาเลเซีย พบว่า มาเลเซียมีแผน Digital Malaysia ที่เน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศในเศรษฐกิจฐานความรู้และมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 241 facebook twitter mail
Top