บทความวิชาการ
view 168 facebook twitter mail

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และอาเซียน ปี 2017

เกี่ยวกับเอกสาร

ปี 2017 คาดว่าเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากผลของหลายปัจจัย ทั้งนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การปรับตัวเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจ…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 168 facebook twitter mail
Top