บทความวิชาการ
view 177 facebook twitter mail

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) ความท้าทายใหม่สำหรับนักลงทุนไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนอาจยังไม่คุ้นหูนักลงทุนไทย แต่ประเทศไทยที่จะเปิดเสรีด้านการลงทุนตามประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะเป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจ แต่นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนตามคำแนะนำปกติที่เคยได้ยินมา จึงขอเริ่มต้นด้วยความเป็นมาก่อนว่า ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market Integration) ที่เกิดจากการตกลงร่วมกันของผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 12 ว่า จะร่วมมือกันเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างภูมิภาคมากขึ้น และพัฒนาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีภายในปี 2558 จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง ใน 6 ประเทศ คือ ตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia (MYX) ประเทศมาเลเซีย, ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ประเทศอินโดนีเซีย,ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (The Philippine StockExchange: PSE) ประเทศฟิลิปปินส์, ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ประเทศสิงคโปร์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE)และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX) ประเทศเวียดนาม : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 177 facebook twitter mail
Top