บทความวิชาการ
view 170 facebook twitter mail

แรงงานนอกระบบของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

แรงงานนอกระบบมีทั้งกลุ่มที่ทำงานรับจ้างและกลุ่มที่ทำอาชีพอิสระทั่วไป แรงงานเหล่านี้ไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสวัสดิการ และไม่มีกฎหมายใด ๆ คุ้มครองดูแล จึงต้องยอมรับสภาพการทำงานที่ไม่ดี เสี่ยงอันตราย และถูกกดขี่ค่าแรงมายาวนาน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 170 facebook twitter mail
Top