บทความวิชาการ
view 164 facebook twitter mail

ภาวะการลงทุนอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานการลงทุนโลก ปี 2558 (World Investment Report 2015) ของอังค์ถึด (UNCTAD) ระบุว่าแม้ปี 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมจะชะลอตัวลง : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 164 facebook twitter mail
Top