บทความวิชาการ
view 187 facebook twitter mail

แรงงานข้ามชาติ ASEAN

เกี่ยวกับเอกสาร

ตามรายงานการศึกษาเรื่อง “ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity” จัดทำโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 187 facebook twitter mail
Top