บทความวิชาการ
view 139 facebook twitter mail

อาเซียนกับมินท์ (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไนจีเรีย เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งในอดีตค่อนข้างยากจน แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งพัฒนาประเทศจนกระทั่งกลายเป็นตลาดอุบัติใหม่ที่ประชากรมีรายได้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยในปัจจุบันมีหลายภาคเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ บริการการเงิน บริการสื่อสาร …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 139 facebook twitter mail
Top