บทความวิชาการ
view 263 facebook twitter mail

อาเซียนกับการควบคุมเนื้อหา OTT

เกี่ยวกับเอกสาร

การควบคุมเนื้อหาการให้บริการบรอดแคสต์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top) หรือ OTT อาทิ Line, Facebook, Youtube, Netflix หรือ Skype เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในอาเซียนเนื่องจากการเติบโตของการให้บริการ OTT บริษัท ซิสโก้ (Cisco) คาดการณ์ว่า การรับชมวีดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตจะสูงถึงร้อยละ 64 …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top