บทความวิชาการ
view 294 facebook twitter mail

อาเซียน กับ ศึกแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ

เกี่ยวกับเอกสาร

นิยามของคำว่า “ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ” (Natural Resource Conflicts) หมายถึง การไม่เห็นพ้อง และข้อพิพาทเกี่ยวกับการเข้าถึง การควบคุม และการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติของฝ่ายต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 294 facebook twitter mail
Top