บทความวิชาการ
view 198 facebook twitter mail

อาเซียนบนเส้นทางสายไหมใหม่

เกี่ยวกับเอกสาร

Belt and Road Initiative หรือ One Belt, One Road (OBOR) เป็นความริเริ่มของนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ตั้งแต่ปี 2013 โดยรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมในอดีต แล้วพัฒนาเป็น “เส้นทางสายไหมใหม่” (New Silk Road) ซึ่งแบ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางบก (One Belt) และทางทะเล (One Road)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 198 facebook twitter mail
Top