บทความวิชาการ
view 306 facebook twitter mail

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 รวมทั้งสิ้น 13 สถาบัน …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 306 facebook twitter mail
Top