บทความวิชาการ
view 160 facebook twitter mail

ชาวเอเชียกระตุ้นการท่องเที่ยวโลก

เกี่ยวกับเอกสาร

ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคสาคัญที่ผลักดันการเติบโตตลาดการเดินทางต่างประเทศทั่วโลก ตัวเลขข้อมูลจาก IBT World Travel Trends Report คาดการณ์ว่า ในปี 2015 ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตของการเดินทางขาออกร้อยละ 8 เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคเอเชียยังคงมีเสถียรภาพ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ ช่วงปี 2009 – 2013 จานวนการเดินทางขาออกของชาวเอเชียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 นับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงถึงสองเท่าของอัตราการเพิ่มขึ้นโดยรวมทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่า ภูมิภาคเอเชียยังมีอนาคตที่สดใสและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางตลาดการเดินทางออกนอกประเทศที่สาคัญของโลก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 160 facebook twitter mail
Top