บทความวิชาการ
view 231 facebook twitter mail

ยานยนต์และโลจิสติกส์กัมพูชา

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทยมีโอกาสที่ดีในการเข้าไปลงทุนในกัมพูชาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่บทความนี้จะได้กล่าวถึง 2 อุตสาหกรรมสำคัญ กล่าวคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ของชาวกัมพูชาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก ขณะที่รถยนต์ที่นำเข้าจากไทยเพื่อจำหน่ายในกัมพูชาทั้งหมดเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งเฉพาะ เนื่องจากต้องมีพวงมาลัยทางด้านซ้ายตามกฎหมายของประเทศที่กำหนดไว้ ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มประชากรที่มีกำลังซื้อไม่สูงมักนิยมซื้อรถยนต์มือสอง ทำให้กัมพูชานำเข้ารถยนต์มือสองมากกว่าร้อยละ 30 ของรถยนต์ทั้งหมดที่นำเข้า จึงเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท REM (Replacement Equipment Manufacturing) ซึ่งเน้นจำหน่ายเป็นอะไหล่ทดแทน รวมทั้งยางอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ก็จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอีกด้วย : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 231 facebook twitter mail
Top