บทความวิชาการ
view 190 facebook twitter mail

บรูไน โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ก้าวเข้าสู่ปี 2558 ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต้องเร่งสร้างความพร้อมตามข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศสมาชิกต่างแข่งขันด้านการส่งออกกันอย่างเข้มข้น : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 190 facebook twitter mail
Top