บทความวิชาการ
view 307 facebook twitter mail

แรงงานกัมพูชา ทำไมถึงน่าสนใจ

เกี่ยวกับเอกสาร

หากพูดถึงระบบทุนนิยม แรงวานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องนึกถึง เพราะว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ แต่ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเท่านั้น : ปีที่พิมพ์ 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 307 facebook twitter mail
Top