บทความวิชาการ
view 172 facebook twitter mail

กัมพูชาน่าจับตา

เกี่ยวกับเอกสาร

กัมพูชาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เพราะเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยและปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนโดยตรงในกัมพูชามากขึ้นทั้งกิจการด้านการเกษตรแปรรูป การขนส่ง การท่องเที่ยว กัมพูชากับไทยมีเส้นเขตชายแดนติดกัน 798 กิโลเมตร ประเด็นเรื่องความมั่นคง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 172 facebook twitter mail
Top