บทความวิชาการ
view 192 facebook twitter mail

ภาคการเงินกัมพูชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน” โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ได้ระบุว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรต่ำสุดในกลุ่มประเทศ CLMV

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 192 facebook twitter mail
Top