บทความวิชาการ
view 177 facebook twitter mail

ความท้าทายการเชื่อมโยงอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อกล่าวถึงการเชื่อมโยง ประเด็นแรกที่นึกถึงคงหนีไม่พ้นเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคนในสังคมหลายด้าน และในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top