บทความวิชาการ
view 150 facebook twitter mail

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

เกี่ยวกับเอกสาร

ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทยอยกลับประเทศเป็นจำนวนประมาณ 150,000 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานของไทย อันเป็นสาเหตุให้ไทยได้รับการจับตามองจากต่างชาติว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและค้ามนุษย์ ส่งผลถึงความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 150 facebook twitter mail
Top