บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

การแข่งขันไปสู่จุดเสื่อมของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นหลัก โดยนิยมลดกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างกันลงเป็นศูนย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการค้าระหว่างกัน ความแตกต่างของราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าที่ผลิตในประเทศจากภาษีถือว่าหมดไป เหลือเพียงความแตกต่างจากต้นทุนการขนส่งหรือการกระจายสินค้า และต้นทุนการผลิตสินค้าที่เป็นผลหลักของราคาของปัจจัยการผลิต ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าในแต่ละประเทศจึงต้องปรับตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top