บทความวิชาการ
view 150 facebook twitter mail

ประสานความร่วมมือเพื่อลด NTM

เกี่ยวกับเอกสาร

การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ส่งผลให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกปรับลดอัตราภาษีศุลกากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำมาก สำหรับประเทศไทยนอกจากเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้วยังเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งได้ปรับลดอัตราภาษี…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 150 facebook twitter mail
Top