บทความวิชาการ
view 134 facebook twitter mail

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เกี่ยวกับเอกสาร

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกมากมาย และ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) ก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในระดับสากลที่ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่แท้จริงได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 134 facebook twitter mail
Top