บทความวิชาการ
view 197 facebook twitter mail

CSR หัวใจสู่ความสำเร็จธุรกิจอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เหลือเวลาอีกเพียงปีเศษ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ ในด้านการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ อาเซียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และให้เงินทุนไหลเวียนเสรีมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปรับประสานนโยบายที่จะสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 197 facebook twitter mail
Top