บทความวิชาการ
view 199 facebook twitter mail

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เป้าหมายสำคัญด้านเศรษฐกิจของการรวมตัวของประเทศอาเซียน คือ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า” หมายความว่า สินค้าที่อาเซียนผลิตเพื่อตอบสนองต่อตลาดในภูมิภาคและส่งออกสู่ภูมิภาคเป็นสินค้าที่ประกอบจากหลายขั้นตอนการผลิต ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งงานกันทำตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 199 facebook twitter mail
Top