บทความวิชาการ
view 148 facebook twitter mail

การพัฒนา ‘นวัตกรรม-เทคโนโลยี’ สำหรับเอสเอ็มอี (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ผลการศึกษาการประเมินนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของ ITD พบว่า ประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs และเป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 148 facebook twitter mail
Top