บทความวิชาการ
view 138 facebook twitter mail

การพัฒนา ‘นวัตกรรม-เทคโนโลยี’ สำหรับเอสเอ็มอี (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

นโยบายด้านนวัตกรรมสำหรับ SMEs ในประเทศไทยสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นต่อเงินทุนต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงผลของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2540 …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 138 facebook twitter mail
Top