บทความวิชาการ
view 132 facebook twitter mail

การพัฒนา ‘นวัตกรรม-เทคโนโลยี’ สำหรับเอสเอ็มอี (3)

เกี่ยวกับเอกสาร

การพัฒนานโยบายเสริมการพัฒนา SMEs ควรเริ่มจากการกำหนดนิยามของ SMEs และนิยามของคำว่านวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อจำแนกการให้บริการของภาครัฐ สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 132 facebook twitter mail
Top