บทความวิชาการ
view 143 facebook twitter mail

การพัฒนา ‘นวัตกรรม-เทคโนโลยี’ สำหรับเอสเอ็มอี จบ

เกี่ยวกับเอกสาร

การพัฒนานวัตกรรม – เทคโนโลยี สำหรับ SMEs ควรมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางแต่ละด้าน ตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ได้ชี้ถึงความสำเร็จของการให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมและให้บริการผู้ประกอบการเฉพาะด้าน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มีการแข่งขันเพื่อสร้างความชำนาญในทุกด้าน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 143 facebook twitter mail
Top