บทความวิชาการ
view 314 facebook twitter mail

พัฒนาจัดการแหล่งน้ำแบบสิงคโปร์

เกี่ยวกับเอกสาร

สิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีทรัพยากรธรรมชาติจำกัด และไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บกักน้ำฝน ทำให้ต้องพึ่งพาน้ำจืดของรัฐยะโฮร์ (Johor) ของมาเลเซีย โดยสิงคโปร์ได้มีการดำเนินการจัดทำสัญญาด้านทรัพยากรน้ำกับมาเลเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนแยกตัวเป็นเอกราชจากมาเลเซีย เรียกว่าความตกลงน้ำ (Water Agreement)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top