บทความวิชาการ
view 172 facebook twitter mail

อี-คอมเมิร์ซจีนบุกอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การประกาศแสดงเจตนารมณ์ลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่อี-คอมเมิร์ซจีนไปมาเลเซียและไทย สะท้อนให้เห็นถึงการมองเห็นโอกาสการเป็นตลาดรองรับสินค้าจากจีนของผู้บริโภคในอาเซียนที่กำลังซื้อกำลังเติบโต รวมทั้งศักยภาพในการเป็นฐานผลิตสินค้าป้อนตลาดอี-คอมเมิร์ซจีนของผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 172 facebook twitter mail
Top