บทความวิชาการ
view 164 facebook twitter mail

วิจัยตลาดอี-คอมเมิร์ซ อาเซียน และ จีน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเปิดเสรีทางการค้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ E-commerce เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ทำให้สถานประกอบการสามารถนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่และเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วอย่างไร้พรมแดน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 164 facebook twitter mail
Top