บทความวิชาการ
view 166 facebook twitter mail

จับตาคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจสปป.ลาว 2557 : ม้ามืดปีมะเมีย

เกี่ยวกับเอกสาร

ปีเก่าผ่านพ้นไปเข้าสู่ปีใหม่ 2557 ระยะเวลาที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก็ใกล้เข้ามาทุกที ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนไทยเตรียมพร้อมรับมือ และคว้าโอกาสบนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ สปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าสนใจศึกษาโอกาสการค้าการลงทุน เพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยทั้งด้านกายภาพ มีความใกล้ชิดกันทั้งมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจสปป.ลาวที่กำลังเติบโตยังคงมีโอกาสด้านการค้าการลงทุนที่คนไทยควรให้ความสำคัญ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 166 facebook twitter mail
Top