บทความวิชาการ
view 429 facebook twitter mail

สามเหลี่ยมมรกต

เกี่ยวกับเอกสาร

ในช่วงที่ผ่านมา คนไทยส่วนมากคงคุ้นเคยกับดินแดนที่เรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” (Golden Triangle) กันมาบ้าง แต่ในระยะหลัง ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้ค้นพบพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งใหม่อันสามารถจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาค…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 429 facebook twitter mail
Top