บทความวิชาการ
view 155 facebook twitter mail

ธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

แม้ว่าธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่โรงแรมหรือรีสอร์ทของไทยยังมีจุดอ่อนในด้านการใช้ประโยชน์จากรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในการสร้างความได้เปรียบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม..

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 155 facebook twitter mail
Top