บทความวิชาการ

แฟรนไชส์ไทยสู่อาเซียน (ตอน 1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ธุรกิจแฟรนไซส์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรูปแบบการขยายธุรกิจที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งด้านการขยายตลาดของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจระดับหนึ่งแล้ว : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top