บทความวิชาการ
view 149 facebook twitter mail

แฟรนไชส์ไทยสู่อาเซียน (ตอน 2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการแข่งขันที่เข้มข้มเนื่องจากมีแฟรนไซส์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและแฟรนไซส์ที่มีอยู่ภายในของแต่ละประเทศครองตลาดอยู่แล้ว ตลาดประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ มีการแข่งขันสูง : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 149 facebook twitter mail
Top