บทความวิชาการ
view 188 facebook twitter mail

การเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-ฮ่องกง

เกี่ยวกับเอกสาร

การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ อาเซียนได้เจรจาเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และล่าสุดในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศบรูไนเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้ผ่านความเห็นชอบให้อาเซียนเจรจาการค้าเสรีกับฮ่องกงอย่างเป็นทางการ : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 188 facebook twitter mail
Top