บทความวิชาการ
view 156 facebook twitter mail

เอฟทีเอไทย – ศรีลังกา (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบันของไทย ได้มีดำริเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในตลาดศรีลังกา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 156 facebook twitter mail
Top