บทความวิชาการ
view 188 facebook twitter mail

เอฟทีเอไทย – ศรีลังกา (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ไทยจะยังคงเผชิญกับอุปสรรคทางการค้าของศรีลังกาที่ยังมีสถานะอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยมาตรการกีดกันทางการค้าของศรีลังกา ได้กำหนดการนำเข้าสินค้า จำนวน 84 รายการ ให้เป็นสินค้าควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และบางรายการยังต้องผ่านการตรวจสอบจากทางการ รวมถึงผู้นำเข้ายังต้องได้รับอนุญาตก่อนจะขายสินค้าดังกล่าวได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 188 facebook twitter mail
Top