บทความวิชาการ
view 162 facebook twitter mail

เอฟทีเอ ไทย – ศรีลังกา (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

แน่นอนว่าผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสองด้าน โดยในส่วนของผลกระทบเชิงบวกนั้น ความตกลงการค้าเสรีมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศได้ ไทยจะสามารถขยายมูลค่าการส่งออกในตลาดของศรีลังกาได้อย่างมีนัยสำคัญ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 162 facebook twitter mail
Top