บทความวิชาการ
view 225 facebook twitter mail

จับตาอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพม่า

เกี่ยวกับเอกสาร

นับตั้งแต่พม่าเปิดประเทศและอนิสงส์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจพม่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 225 facebook twitter mail
Top