บทความวิชาการ
view 159 facebook twitter mail

ทำความรู้จักบรูไน

เกี่ยวกับเอกสาร

“บรูไน” เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุน แม้มีประชากรเพียงประมาณ 4.12 แสนคน ซึ่งน้อยที่สุดในอาเซียน และมีพื้นที่ประเทศเพียง 5,765 ตารางกิโลเมตร หรือเล็กเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ นอกจากนี้ บรูไนยังถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในเอเชีย การเมืองของประเทศมีเสถียรภาพ รวมทั้งชาวบรูไนส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรัฐบาลของบรูไนให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรให้เรียนหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงระดับมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบรูไนที่ส่งเสริมให้ประเทศมีความพร้อมต่อการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี 2558 : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 159 facebook twitter mail
Top