บทความวิชาการ
view 214 facebook twitter mail

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในจีเอ็มเอส

เกี่ยวกับเอกสาร

จากการศึกษาของ ITD พบว่า มูลค่าการค้าภายในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) เพิ่มสูงขึ้นจาก 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อ ปี 2535 เป็น 413 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 214 facebook twitter mail
Top