บทความวิชาการ
view 178 facebook twitter mail

คนงานคอปกสีเทา

เกี่ยวกับเอกสาร

สิงคโปร์ และไทย) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพฤติกรรมของคนที่เริ่มเอาใจ ใส่กับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะและการรักษาสุขภาพ ซึ่งทำให้คนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น ผนวกกับความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประชากรสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ..

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 178 facebook twitter mail
Top