บทความวิชาการ
view 216 facebook twitter mail

รายงานการค้ามนุษย์และอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานการค้ามนุษย์ เดือนกรกฏาคม 2558 (Trafficking in Persons Report : TIP, July 2015) ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 สร้างความผิดหวังแก่สังคมไทยค่อนข้างมาก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 216 facebook twitter mail
Top