บทความวิชาการ
view 2145 facebook twitter mail

ผลกระทบของการค้าต่อการพัฒนา สปป.ลาว

เกี่ยวกับเอกสาร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศด้อยพัฒนาสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาจากการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งได้แก่ ป่าไม้ เหมืองแร่ และไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยมีประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกสำคัญ สปป.ลาว กำหนดเป้าหมายที่จะหลุดพ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top