บทความวิชาการ
view 228 facebook twitter mail

อินเดีย อีกหนึ่งคู่ค้ารายสำคัญของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ท่ามกลางกระแสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่ใกล้เข้ามานี้ บรรดาประเทศสมาชิกของกลุ่ม่อาเซียนต่างก็กำลังเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งยังจำเป็นต้องมองออกไปภายนอกถึงกลุ่มประเทศรอบข้าง เพื่อยกระดับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกัน : ปีที่พิมพ์ 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 228 facebook twitter mail
Top