บทความวิชาการ
view 398 facebook twitter mail

การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

การปฏิรูปเศรษฐกิจหลายมิติอย่างต่อเนื่องของเวียดนามซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7 – 8 ต่อปี ช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2000 และยังคงสามารถรักษาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top