บทความวิชาการ
view 208 facebook twitter mail

นโยการการลงทุนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานการลงทุนโลกปี 2017 จัดทำโดยที่ประชุมสหประชาชาติด้านการค้าและการพัฒนา (UNCTAD World Investment Report 2017: Investment and The Digital Economy) ได้ให้ข้อเสนอเพื่อก้าวสู่การลงทุนในยุคดิจิทัล (Toward an Investment Policy Framework for The Digital Age) ว่า การลงทุนมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 208 facebook twitter mail
Top